Hållbar hembygd

Gröna Dalen – för en hållbar hembygd

 

Inom ramen för ”Målbild Fisksätra”, lämnade Gröna Dalen kolonisterna redan i mars 2010 förslag om utveckling av Gröna Dalen som en plats för en socialt och ekologisk hållbar utveckling. Förslaget, hade bred förankring:

 

Med sitt läge mellan Fisksätra och Saltsjöbaden bidrar Gröna Dalen redan idag till social och ekologisk hållbarhet i Nacka kommun. Koloniträdgårdarna är en mötesplats för människor från olika delar av Fisksätra/Saltsjöbaden. Ett 20-tal olika nationaliteter finns bland odlarna, man byter växter och fröer och lär av varandra, hur de odlas och används.

 

Med Nacka Kommuns stöd kan Gröna Dalen bli ännu viktigare för en hållbar utveckling. Vi föreslår att odlingsområdena utvidgas och att en naturlig och hälsosam mötesplats skapas, även för andra än odlare. En lämplig konkret mötesplats är där Lugna Promenaden möter Svartkärrsstigen (vid den nuvarande bollplanen). Svartkärrsstigen är den promenad- och cykelväg som förbinder Fisksätra med Saltsjöbaden och lugna Promenaden är en flitigt utnyttjad promenadväg som leder söderut mot Erstaviksområdet, Lundsjön och golfbanan.
Vid denna mötesplats för en hållbar framtid föreslås:

 • ett kafé i vacker miljö, där en hälsosam kafé-kultur utvecklas
 • lokaler som även används för utbildning inom odling-mat–hälsa
 • växthus och plantskola för en hållbar lokal utveckling

 

I förslaget från 2010 ingick att nya promenadslingor skapas bland odlingsområden, ängsmarker och skogspartier, att områdets upplevelsevärden förstärks och utvecklas m h a den varierande naturen med ädellövskog, blandskog och hällmarkstallskog. Man skall kunna blir omsluten av naturen utan större påverkan av de bebyggda områdenas alla ljud, ljus och lukter. Bärande träd och buskar skall introduceras, en skogsträdgård och hälsopark skall växa fram.

För skolor och förskolor skall Gröna Dalen erbjuda platser med odlingar, våtmarker och blockiga områden som lämpar sig för både naturstudier och för lek och kojbygge. En stadsbondgård med djur som barnen kan hjälpa till att sköta om är en möjlighet, liksom betande får. En damm anläggs som gynnar djurlivet och den biologiska mångfalden och där besökare kan sitta ned vid en vattenyta. När fler människor vistas i området kommer tryggheten att öka.

 

Sedan 2010 har motiven för social och ekologisk hållbarhet förstärkts. Intresset i Fisksätra är stort. Nya odlingar startats en Biodlingskurs genomfördes 2014. Vid Fisksätra Station har en skogsträdgård växt fram med öppna planteringsdagar. Det sociala företaget Odla med Solen samverkar med, Gröna Dalen Kolonisterna, Saltsjöbadens Naturskyddsförening, Studiefrämjandet, Fisksätraskolan och Folkets Hus. Stena Fastigheter stödjer planteringsdagar. Genom en ökad samverkan även med Nacka kommun kan en positiv utveckling ta fart som ger: förbättring av den lokala miljön (och den globala), bättre fysisk och psykisk hälsa och leder till integration och arbete. Det kan ske i en process som börjar med små steg och projekt som skapar förtroende och en bas för att genomföra större visioner. Under vintern är planering och utbildning viktig. NackaKommun kan bidra till en hållbar utveckling i Fisksätra och Saltsjöbaden med omnejd genom att förverkliga visionen om Gröna Dalen som centrum för en hållbar utveckling.

Fisksätra 20150301. Sammanställning gjord av Nils Tiberg, nils@halsogarden.se

Hur samlar vi bäst farligt avfall

Farligt avfall 7:5 -15

Farligt på Fisksätra Torg

Farligt avfall skadar miljön och vår hälsa 

OMS Miljöguider hjälper Nacka Kommun att samla in farligt avfall:

Lämna Ditt Farliga avfall på Fisksätra Torg Onsdag 6/5 kl 15-17

 • Batterier: allt från små knappceller till stora bilbatterier
 • Elavfall, trasiga apparater, sladdar, mobiltelefoner osv
 • Lysrör och lampor
 • Gammal smink och sprayburkar t ex för hår
 • Kemikalier, rengöringsmedel, bekämpningsmedel
 • Oljor och lösningsmedel, färgburkar och lim
  (Ange innehåll om inte i originalförpackning)
 • Hjälp OMS MIljöguider hjälpa

Klädbytardag

Lördag den 28/3 ordnade OMS i samverkan med Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen m fl en klädbytes- och återvinningsdag på Mörtgatan  Läs om hur det gick för OMS att praktiskt genomföra klädbytes- och återvinningsdagen:

Klädbytes- o återvinningsdag

Miljöguide på Mörtgatan

Läs om vad Farhad börjat arbeta med på Mörtgatan.

Bättre återvinning – just i din trappa3

För kontakt med Farre sms:a 072 8750825

Lokalekonomi den 2:e december

Kl 18 30 inleder Oscar Kjellberg OMS seminarium på Fisksätra Bibliotek

Välkommen

 

Poesi- och skördefest Fisksätra Torg

Lördag den 23:e augusti från kl 11 30 blir det festligt på Torget

Poesiläsning med Amer Sarsour

OMS säljer sådant du kan läsa om under fliken produkter

OCH MER...

Plantor från Odla med Solen i Fisksätra

Lördag den 28:e juni på Fisksätra Torg mellan kl 11 – 12    annars växthuset v järnvägsbommarna Fisksätra 070 3597672

Grönsaksplant:     fänkål, grönkål, palmkål, spetskål, majs, mangold i olika färger, portlak, purjo. sallat flera sorter, ny zeeländsk spenat, pumpa, strandkämpe, tomat, chili mm

Kryddor:      basilika, persilja krusig o slät, timjan olika sorter, myntor och gräslök.

Blommor: Aster, krasse, lejongap, luktärt, ringblomma, risp, zinnia,

Perenna växter och buskar: många sorter

NU EXTRAPRIS för plantor i 7 cm krukor: 8 st för 100 kr.

 

Image

Det gäller vår försörjning!

Föreläsning stadsodling

Image

Om bin – tisdag 22/4 kl 18 30

BI affisch